Zoltán Kaufmann

associate professor at the
Department of Physics of Complex Systems
of the
Eötvös University, Budapest, Hungary


Office number: 5.53

Office phone: (+36 1) 372 2500 / 6579

Email:

Kaufmann Zoltán

egyetemi docens
Komplex Rendszerek Fizikája Tanszék
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, Magyarország


Szobaszám: 5.53

Munkahelyi telefon: (06 1) 372 2500 / 6579

Email:


Teaching | Oktatás :

 • Haladó numerikus módszerek gyakorlat (őszi félév)
  BSc Fizika II. éveseknek.

 • Káosz kialakulása mechanikai rendszerekben (tavaszi félév)
  Mechanika II. előadás II. éves fizikusoknak és speciális előadás más évfolyamoknak

 • Kvantumkáosz mezoszkópikus rendszerekben (őszi félév)
  speciális előadás 4-5. éves és doktorandusz fizikusoknak

 • Szemiklasszikus dinamika (őszi félév)
  előadás 4-5. éves fizikusoknak

 • Vektorszámítás gyakorlat (őszi és tavaszi félév)
  BSc Fizika I. éveseknek.

 • Vektorszámítás gyakorlat (őszi és tavaszi félév)
  régi oldala (5 éves képzésű fizikus hallgatóknak).

 • Elemi statisztika gyakorlat (és elöadás) (őszi félév)
  BSc Fizika I. éveseknek.

 • A fizika numerikus módszerei I. gyakorlat (tavaszi félév)
  BSc Fizika I. éveseknek.

 • Optika és relativitáselmélet gyakorlat (őszi félév)
  BSc Fizika II. éveseknek.

 • Statisztikus fizika gyakorlat (tavaszi félév)
  BSc Fizika III. éveseknek.